Archive for szeptember, 2019

Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatában Veszprémgalsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy elkészült Veszprémgalsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Veszprémgalsa község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló  4/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletének megfelelően véleményezésre teszem közzé a településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a közbenső véleményezése elkészült terveket a www.veszpremgalsa.hu honlapon elérhetővé tette.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Korm. rendelet 29/A. §-ának megfelelően, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. 

A fórum helyszíne: Községháza Veszprémgalsa (Veszprémgalsa, Rákóczi u. 22.)

A fórum időpontja: 2019. október 2. (szerda) 14:00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetés szabályai szerint – véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Veszprémgalsa község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Veszprémgalsa községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Veszprémgalsa község területén működő egyházak.

Tájékoztatom a partnereket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2019. október 10-ig) nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) vagy elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu  e-mail címre történő megküldéssel.

                                                                                                                           Kiss Miklós polgármester

 

Partneri adatlap

Be the first to comment

Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatával Veszprémgalsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Az elkészült dokumentáció terjedelmére tekintettel, a honlapon teljes egészében nem kerül közzétételre, de a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A közbenső véleményezésre elkészült tervek:

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Veszprémgalsa

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Veszprémgalsa

Településszerkezeti Terv (TSZT) Veszprémgalsa

Be the first to comment

dr. Szentes Márta rendelési ideje 2019. szeptember 16-tól

Be the first to comment

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019.

Posted 2019-09-06 By jutka

HVB határozatok

 

HVB tagok

Dienes Mihályné                         tag
Némethné Pacsay Melinda      tag
Gulyás Anita                                tag
Hamulecz Ferencné                  tag
Lampert István Gáborné           tag

Bencze Szabolcsné                    póttag
Veres Szilvia                                 póttag

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én (hétfő) 18:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele
2. Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 5-én (csütörtök) 15:30 órai kezdettel tartandó  ülésére.

Ülés helye: Veszprémgalsa Községháza (8475 Veszprémgalsa, Rákóczi u. 22.)

Napirend:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 26-án (hétfő) 16:00 órai kezdettel tartandó alakuló ülésére.

Ülés helye: Veszprémgalsa Községháza (8475 Veszprémgalsa, Rákóczi u. 22.)

Napirend:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

 

 

Képviselő-testületi határozat HVB tagok megválasztásáról

Választási Információs Szolgálat – szavazókör területi beosztása

Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

Be the first to comment